Seasonal population dynamics of Brachyiulus jawlowskii (Diplopoda, Julidae) in the Dnieper river arena

  • N. G. Gudym Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
Keywords: population dynamics, metapopulation, cenopopulation, biotopical range

Abstract

We have researched the population dynamics of Brachyiulus jawlowskii Lohmander, 1928 in the arena of the Dnepr river (within the "Dnieper-Orilsky” Nature Reserve) and also present a full picture of the habitat distribution of Julidae within the researched area. The tested models were basic types of arena biogeocenosis: sand steppe, black maple forests, artificial pine plantations, deciduous forest, meadow and swamp. Variation in population density of B. jawlowskii is determined by biotopical features. The swamp and meadow habitats can be characterized by the highest level of population dynamics. B. jawlowskii plays the greatest role in the herpetobiont grouping in swamp and oak forest habitats (6.7% and 4.6% respectively). In other types of habitat this species composes 0.1–3.5% of the total abundance of this group. The highest abundance dynamic was reached by the Julidae cenopopulations which inhabit the swamp, oak forest and meadow habitats. B. jawlowskii occupies a relatively significant share in the herpetobiont communities of these habitats. Thus, the indicators of absolute number of this species and its relative participation in the herpertobiont grouping indicate the preference of this species for marsh, oak forest and meadow habitats. These habitats can be characterized by an excessive or moderate level of edaphotopic humidification. The ecosystem of the steppe zone of Ukraine is subject to significant human impact. In nature reserves, this effect is minimized, which permits research to be conducted on regimes of natural population dynamics. We established that B. jawlowskii inhabits all habitats investigated within the arena zone of the Dnepr river. This indicates that this is an environmentally flexible Julidae species. The population dynamics of B. jawlowskii can be characterized by three distinct periods: spring-summer, summer and autumn. Each of these periods is characterized by a distinct population dynamic, but throughout the study period the metapopulation of B. jawlowskii remained stable. This is due to the redistribution of representatives of the biotopical metapopulation over a wide range. The conservation regime within the "Dnieper-Orilsky" Nature Reserve had a positively effect on the state of the B. jawlowskii population. Within the reserve on the territory of the arena of the Dnepr river B. jawlowskii uses a wide variety of types of habitats. 

References

Bey-Bienko, G.Y., 1930. Orthoptera Tenizo-Kurgaldzhinskoy zoologicheskoy ekspeditsii [Orthoptera Tengiz-Korgalzhyn to the zoological expedition]. Izv. Zap.-Sib. Omsk (in Russian).

Bigon, M., Harper, D., Taunsend, K., 1989. Ekologiya. Osobi, populyatsii i soobschestva [Ecology of individuals, populations and communities]. Mir, Moscow.

Brygadyrenko, V., Ivanyshyn, V., 2015. Changes in the body mass of Megaphyllum kievense (Diplopoda, Julidae) and the granulometric composition of leaf litter subject to different concentrations of copper. J. Forest Sci. 61(9), 369–376. >> doi.org/10.17221/36/2015-jfs

Brygadyrenko, V.V., 2015. Community structure of litter invertebrates of forest belt ecosystems in the Ukrainian steppe zone. Int. J. Environ. Res. 9(4), 1183–1192.

Brygadyrenko, V.V., 2016. Effect of canopy density on litter invertebrate community structure in pine forests. Ekológia (Bratislava) 35(1), 90–102. >> doi.org/10.1515/eko-2016-0007

Brygadyrenko, V.V., Ivanyshyn, V.М., 2014. Vlijanie soli zheleza na massu tela Megaphyllum kievense (Diplopoda, Julidae) i granulometricheskij sostav podstilki v laboratornom jeksperimente [Impact of ferric salt on body weight of Megaphyllum kievense (Diplopoda, Julidae) and litter granulometric composition in the laboratory experiment]. Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 22(1), 83–87 (in Russian).

Brygadyrenko, V.V., Solovjov, S.V., 2007. Vplyv pervynnogo g'runtoutvorennja u zaplavnyh lisah Dniprovs'ko-Oril's'kogo pryrodnogo zapovidnyka na strukturu gerpetobiju [Effect of initial soil in floodplain forests of the Dnieper-Oril's'ke Nature Reserve on the litter invertebrates communities structure]. Pynannia Bioidycacii ta Ecologii 12(1), 34–45 (in Ukrainian).

Brygadyrenko, V.V., Svyrydchenko, A.O., 2015. Influence of the gregarine Stenophora julipusilli (Eugregarinorida, Stenophoridae) on the trophic activity of Rossiulus kessleri (Diplopoda, Julidae). Folia Oecol. 42(1), 10–20.

Chumachenko, Y.A., 2009. Prirodnyie kompleksyi imeretinskoy nizmennosti: Biologicheskoe raznoobrazie, sozologicheskaya znachimost, rekomendatsii po sohraneniyu [Natural complexes Imereti lowland: Biodiversity, sozological importance for the conservation recommendations]. Kopi-Print, Krasnodar (in Russian).

Enghoff, H., 2006. The millipedes of Turkey (Diplopoda). Steenstrupia 29(2), 175–198 (in Turkey).

Evsyukov, A.P., Golovatch, S.I., 2013. Millpedes (Diplopoda) from the Rostov-on Don Region, Southern Russia. Arthopoda Sel. 22(3), 207–215.

Farzalieva, G.S., 2008. Fauna i horologiya mnogonozhek (Myriapoda) Urala i Priuralya [Fauna and chorology of millipedes (Myriapoda) of Ural]. Moscow (in Russian).

Fedorchenko, D.О., Brygadyrenko, V.V., 2008. Osoblyvosti formuvannia bagatovydovych ugrupovan’ pidstylkovych bezchrebetnych tvaryn ostrova Khortitsa (Zaporiz’ka oblast’) [Peculiarities of litter invertebrates’ multispecies complexes formation on the Khortitsa island (Zaporizhzhya province)]. Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 16(2), 178–185 (in Ukrainian).

Gilyarov, A.M., 1990. Populyatsionnaya ekologiya [Population ecology]. MGU, Moscow (in Russian).

Gilyarov, M.S., 1957. Kivsyaki i ih rol v pochvoobrazovanii [Millipede and their role in soil formation]. Pochvovedenie 10, 51–61 (in Russian).

Gilyarov, M.S., Striganova, B.R., 1978. Rol pochvennyih bespozvonochnyih v razlozhenii rastitelnyih ostatkov i krugovorote veschestv [The role of soil invertebrates in the decomposition of plant residues and circulation of substances]. VINITI, Moscow (in Russian).

Jastrzebski, P., 2012. Brachyiulus jawlowskii Lohmander, 1928, a millipede species new to the fauna of Poland (Myriapoda: Diplopoda). Fragm. Faun. 55(1), 1–3. >> doi.org/10.3161/00159301ff2012.55.1.001

Kisenko, T.I., Zhukov, A.V., 1998. Biotopicheskoe raspredelenie i fauna dvuparnonogih mnogonozhek lesov stepnoy zonyi Ukrainyi [Habitat distribution and fauna millipedes forest steppe zone of Ukraine]. Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 4, 90–94 (in Ukrainian).

Kisenko, T.I., Zhukov, A.V., 2000. Pochvennaya mezofauna poymy r. Samara-Dneprovskaya [Soil mesofauna floodplain r. Samara-Dnepr]. Vìsn. Dnìpropetr. Unìv. Ser. Bìol. Ekol. 7, 62–68.

Kosyanenko, E.V., Chorniy, M.G., 2008 Istoriya ta stan vivchennya miriapodofauni Kanivskogo prirodnogo zapovidnika [History and state of study of miriapoda in the Kaniv Nature Reserve]. Nature Reserves in Ukraine 14(2), 25–29 (in Ukrainian).

Krivolutskiy, D.A., 1994. Pochvennaya fauna v ekologicheskom kontrole [Soil fauna in environmental control]. Nauka, Moscow (in Russian).

Kunah, O.N., 2007. Troficheskie gruppyi pochvennoy mezofaunyi tsentralnoy poymyi r. Samara [Trophic groups of soil macrofauna central floodplain r. Samara]. Pytannia Bioindykatsii ta Ekolohii 12(2), 45–53 (in Ukrainian).

Lokshina, I.E., 1969. Opredelitel dvuparnonogih mnogonozhek (Diplopoda) ravninnoy chasti Evropeyskoy territorii SSSR [Identification book of millipedes (Diplopoda) in the plain part of the USSR European territory]. Nauka, Moscow (in Russian).

Moroz, K.O., Brygadyrenko, V.V., Pakhomov, A.Y., 2011. Formirovanije fauny napochvennykh bespozvonochnykh peschanoj terrasy r. Orel’ v uslovijakh pirogennoj sukcessii [Litter invertebrates fauna formation of the sandy terrace of Orel’ river in condition of post-fire succession]. Proc. of the Azerbaijan Soc. of Zool. 3, 423–435 (in Russian).

Nefediev, P.S., Nefedieva, J.S., Dyachkov, Y.V., 2014. A review of the anthropochore fauna of Asian Russia, with new records from the Altai Province, Siberia (Diplopoda). In: Tuf, I.H., Tajovský, K. (eds.) Olomouc: Institute of Soil Biology, BC ASCR and Faculty of Science, Palacký University.

Negrobov, O.P., Negrobova, E.A., 2007. Ekologo-faunisticheskaya harakteristika mnogonozhek (Myriapoda, Diplopoda) Srednerusskoy lesostepi [Ecological-faunistic characteristic of centipedes (Myriapoda, Diplopoda) of Central Russian part of forest-steppe zone]. Poligraftsentr VGU, Voronezh (in Russian).

Pokarzhevskiy, A.D., 1985. Geohimicheskaya ekologiya nazemnyih zhivotnyih [Geochemical ecology of terrestrial animals]. Nauka, Moscow (in Russian).

Prisnyiy, A.V., 2001. A review of the millipede fauna of the Middle-Russian Upland, Russia (Diplopoda). Arthropoda Sel. 10(4), 297–305.

Svyrydchenko, A.O., Brygadyrenko, V.V., 2014. Trophic preferences of Rossiulus kessieri (Diplopoda, Julidae) for the litter of various tree species. Folia Oecol. 41(2), 202–212.

Volkova, Y.S., 2013. Fauna dvuparnonogih mnogonozhek Ulyanovskoy oblasti (Diplopoda) [Fauna of Diplopoda in Ulyanovsk Region]. Priroda Simbirskogo Povolzhya 14, 252 (in Russian).

Volkova, Y.S., 2015. K poznaniyu faunyi mnogonozhek (Myriapoda) Penzenskoy oblasti [To the knowledge of the fauna of centipedes (Myriapoda) of Penza region]. Priroda Simbirskogo Povolzhya 16, 200 (in Russian).

Wytwer, J., Golovatch, S.I., Penev, L., 2009. Variation in Millipede (Diplopoda) assemblages in oak woodlands of the Eastern European Plain. Soil Org. 81, 791–813.

Zhukov, O.V., Pakhomov, O.Y., Kunakh, O.M., 2007. Biolohichne riznomanittia Ukrainy. Dnipropetrovska oblast. Doshchovi cherv’iaky (Lumbricidae) [Biodiversity Ukraine. Dnipropetrovsk region. Earthworms (Lumbricidae)]. Dnipropetrovsk Univ. Press, Dnipropetrovsk (in Ukrainian).

Zuev, R.V., 2014. Preliminary data on the millipedes (Diplopoda) from the Stavropol Territory, Northern Caucasus, Russia. Arthopoda Sel. 23(4), 347–354.

Published
2016-06-19
Section
Articles