Bioecological principles of maintaining stability in mountain forest ecosystems of the Ukrainian Carpathians

  • T. V. Parpan Ukrainian Research Institute of Mountain Forestry named after P.S. Pasternak
Keywords: natural regeneration, support of stability, mountain ecosystems, Ukrainian Carpathians

Abstract

The forest cover of the Carpathians has been deeply transformed by productive activities over the past centuries. The forest cover, age and species structure of its ecosystems have been changed. Beech and fir forests were replaced by spruce monocultures. Consequently, nitrogen and mineral elements cycles changed, the genetic and population structures altered and the eco-stabilizing function of forests decreased. These negative trends make it desirable to process the bioecological principles of maintenance the stability of mountain forest ecosystems. The proposed bioecological principles of support and recovery of stability of forest ecosystems are part of the paradigm of mountain dendrology and silviculture. The strategy is based on maintaining bio-ecological and population-genetical features of the main forest forming species, evolutionary typological classification of the forests, landscape and environmental specifics of the mountain part of the Ukrainian Carpathians, features of virgin, old growth and anthropogenically disturbed forest structures, as well as performing the functional role of forest ecosystems. Support for landscape ecosystem stability involves the conservation, selective, health and gradual cutting, formation of forest stands which are close to natural conditions and focusing on natural regeneration (a basis for stable mountain forest ecosystems). 

References

Belgard, A.L., 1971. Stepnoe lesovedenie [Steppe forestry]. Lesnaja Promushlennost, Moscow (in Russian).

Chernyavs’kyy, M.V., 2014. Pryrodnist’ Karpats’kykh lisiv [The naturalness of natural forests]. In: Nablyzhene do pryrody ta bahatotsil’ove vedennya lisovoho hospodarstva v Karpats’komu rehioni Ukrayiny ta Slovachchyny [Close to nature and multifunctional forest management in region of the Ukrainian and Slovakian Carpathians]. Kolo, Uzhhorod. P. 42–45 (in Ukrainian).

Chistjakova, A.A., Parpan, V.I., 1991. Populyatsionnaya struktura bukovyih lesov i puti ih optimizatsii v Karpatah [Population structure of beech forest and prospects for its optimization in the Carpathians]. In: Ekologiya populiatsii [Population ecology]. Moscow. P. 198–213 (in Russian).

Gömöry, D., Longauer, R., Liepelt, S., Ballian, D., Brus, R., Kraiger, H., Parpan, V., Parpan, T., Paule, L., Stupar, V., Ziegenhagen, B., 2004. Variation patterns of mitochondrial DNA of Abies alba Mill. іn suture zones of post-glazial migration in Europe. Acta Soc. Bot. Pol. 73(3), 203–206. >> doi.org/10.5586/asbp.2004.027

Holubets’, M.A, 2007. Retrospektyva i perspektyva lisovoyi typolohiyi [Retrospective and perspective of forest typology]. Polli, Lviv (in Ukrainian).

Holubets’, M.A., 2016. Osnovy vidnovlennya funktsional’noyi suti karpats’kykh lisiv [Base of restoring the functional essence of Carpathian forests]. Manuskrypt, Lviv (in Ukrainian).

Holubets’, M.А., Tsaryk Y.V., 1992. Stiykist’, stabil’nist’ – vazhlyvi oznaky zhyvykh system [Stability and constancy as important features of living systems]. Oykumena 1, 21–26 (in Ukrainian).

Kimmins, J., 1997. Forest ecology: A foundation for sustainable. Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Korpel, S., 1995. Die Urwälder der Westkarpaten [The virgin forests of the Western Carpathians]. Fischer Verlag, Stuttgart (in German).

Korshikov, I.I., Privalihin, S.N., 2007. Populyatsionno-geneticheskaya struktura eli evropeyskoy (Picea abies (L.) Karst.) w Ukrainskih Karpatah [Population-genetic structure of Narway spruce (Picea abies (L.) Karst) in the Ukrainian Carpathians]. Genetika 43(12), 1627–1636 (in Russian).

Korshykov, I., Pirko, Y., Pirko, N., Pryvalikhin, S., 2004. Analiz populyatsiyno-henetychnoyi minlyvosti pyaty vydiv khvoynykh Ukrayins’kykh Karpat [Analysis of population-genetic variation of five coniferous species in the Ukrainian Carpathians]. Visnyk L’viv Univ. Seriya Biolohichna 36, 108–115 (in Ukrainian).

Krynyts’kyy, H.T., 2007. Retsenziya na monohrafichnu robotu akademika NAN Ukrayiny M.A. Holubtsya «Retrospektyva i perspektyva lisovoyi typolohiyi» [Review of monographic works from ukrainian academician of Ukraine National Academy of Sciences Holubets M.A. "Retrospective and perspective of forest typology"]. Polli, L’viv. P. 61–75 (in Ukrainian).

Kyyak, V.H., 2009. Mali populyatsiyi ridkisnykh vydiv roslyn vysokohirya Ukrayins’kykh Karpat: Struktura, stratehiya i zhyttyezdatnist [Small populations of rare plant species in the high mountains of Ukrainian Carpathians: Structure, strategy and sustainability]. L’viv (in Ukrainian).

Malynovs’kyy, K.A., 1986. Populyatsiyna biolohiya roslyn: Yiyi tsili, zavdannya i metody [Population biology of plants: Its aims, objectives and methods]. Ukr. Botan. Zhurn. 43(4), 5–12 (in Ukrainian).

Oliynyk, V.S., 2013. Hidrolohichna rol’ lisiv Ukrayins’kykh Karpat [Hydrological role of forests in the Ukrainian Carpathians]. NAIR, Ivano-Frankivs’k (in Ukrainian).

Parpan, T.V., Hudyma, V.D., 2015. Pryrodno-antropohenni zminy w hirs’kykh lisovykh ekosystemakh Ukrayins’kykh Karpat [Natural and anthropogenic changes in forest ecosystems of Ukrainian Carpathian and the way to support their stability and sustainabiulity]. Lisivnytstvo i Ahrolisomelioratsiya 126, 212–217 (in Ukrainian).

Parpan, T.V., Kichura, N.V., 2015. Stabilizuyuche i protypavodkove znachennya lisovoho pokryvu vodozboriv richok Uzha i Latorytsi [Stabilizing and flood control role of forest cover of the watersheds of the Uzh and Latorica rivers]. Nauk. Visnyk L’vivs’koho NLTU Ukrayiny 25(8), 195–202 (in Ukrainian).

Parpan, V., Shparyk, Y., Slobodyan, P., Parpan, T., Korshov, V., Brodovich, R., Krynyckyi, G., Debrenyuk, Y., Kramarets, V., Cheban, I., 2014. Osoblyvosti vedennya lisovoho hospodarstva v pokhidnykh yalynnykakh Ukrayins’kykh Karpat [Forest management peculiarities in secondary norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst.) stands of the Ukrainian Carpathians]. Naukovi Praytsi Lisivnychoyi Akademiyi Nauk Ukrayiny 12, 20–29 (in Ukrainian).

Parpan, V.I., 1994. Struktura, dinamika, ekologicheskie osnovyi ratsionalnogo ispolzovaniya bukovih lesov Karpatskogo Regiona Ukrainy [Structure, dynamics and ecological basis for the rational use of beech forests in the Carpathian Region of Ukraine]. Ivano-Frankovsk (in Russian).

Parpan, V.I., 1994. Struktura, dynamika, ekolohichni osnovy ratsional’noho vykorystannya bukovykh lisiv Karpats’koho rehionu Ukrayiny [Structure, dynamics and ecological basis for the rational use of beech forests in the Carpathian region of Ukraine]. Dnipropetrovs’k (in Ukrainian).

Parpan, V.I., Parpan, T.V., 2008. Osnovni pryntsypy suchasnoyi paradyhmy hirs’koho lisoznavstva ta lisivnytstva Ukrayins’kykh Karpat [The main principles of modern paradigm of mountain forest science and forest management in the Ukrainian Carpathians]. Lisivnytstvo i Ahrolisomelioratsiya 114, 7–12 (in Ukrainian).

Parpan, V.I., Parpan, T.V., Mylen’ka, M.M., 2012. Populyatsiyna biolohiya derevnykh roslyn: Naukova osnova lisoznavstva y lisivnytstva [Population biology of woody plants: Scientific basis of forestry and silviculture]. Visnyk Prykarpats’koho Natsional’noho Universytetu im. Vasylya Stefanyka. Seriya Biolohiya 16, 3–7 (in Ukrainian).

Parpan, V.I., Sannikov, S.N., Parpan, T.V., 2009. The hypothesis of the pulsed dynamics of virgin beech forests. Russ. J. Ecol. 40(7), 1–14. >> doi.org/10.1134/s1067413609070029

Podgornyiy, Y.K., 1988. Metodicheskie rekomendatsii po vyideleniyu prirodnyih populyatsiy rasteniy v gornyih usloviyah [Guidelines on the allocation of natural plants populations in mountain conditions]. Gosudarstvennyiy Nikitskiy Botanichesniy Sad, Yalta (in Russian).

Sannikov, S.N., Petrova, I.V., Shvayngruber, F., Egorov, E.V., Parpan, T.V., 2011. Geneticheskaya differentsiatsiya populyatsiy Pinus mugo Turra i P. sylvestris L. v Ukrainskih Karpatah i Shveytsarskih Alpah [Genetic differentiation of populations of Pinus mugo Turra and P. sylvestris L. in the Ukrainian Carpathians and Swiss Alpen]. Ekologiya 4, 1–8 (in Russian).

Sannikov, S.N., Sannikova, N.S., Petrova, I.V., 2012. Ocherki po teorii lesnoy populyatsionnoy biologii [Outlines of the theory of forest populational biology]. RIO UrO RAN, Eka-terinburg (in Russian).

Smirnova, O.V., Chistjakova, A.A., Zaugolnova, L.B., Evstigneev, O.I., Popadiouk, R.V., Romanovsky, А.М., 1999. Ontogeny of a tree. Botan. Zh. 84(12), 8–20.

Smirnova, O.V., Popadyuk, R.V., Chistyakova, A.A., Novoseltsev, V.D., Parpan, V.I., Chernyavskiy, N.V., 1989. Metodicheskie rekomendatsii po vosproizvodstvu raznovozrastnyih shirokolistvennyih lesov evropeyskoy chasti SSSR (na osnove populyatsionnogo analiza) [The guidelines for the reproduction of uneven-deciduous forests of the European part of the USSR (based on population analysis)]. VASHNIL, Moscow (in Russian).

Stoyko, S.M., 2014. Nablyzhene do pryrody ta bahatotsil’ove vedennya lisovoho hospodarstva v Karpats’komu Rehioni Ukrayiny ta Slovachchyny [Close to nature and multifunctional forest management in region of the Ukrainian and Slovakian Carpathians]. Kolo, Uzhhorod (in Ukrainian).

Sukachov, V.N., 1964. Osnovnyie ponyatiya lesnoy biogeotsenologii [The main concepts of forest biogeocenology]. Osnovyi lesnoy biogeotsenologii. Nauka, Moscow. P. 5–49 (in Russian).

Tsarik, Y.V., 1991. Tsenopopulyatsionnaya struktura vyisokogornyih soobschestv Karpat [Coenopopulation structure of high mountains communities of the Carpathians]. Dnepropetrovsk (in Russian).

Vorobyov, D.V., 1967. Metodika lesotipologicheskih issledovaniy [Methods of forest typology studies]. Urozhay, Kiev (in Russian).

Yaroshenko, P.D., 1961. Geobotanika [Geobotany]. AN SSSR, Moscow (in Russian)

Published
2016-09-27
Section
Articles