Seasonal dynamics of oxygen regime of the lotic ecosystem (the Small Siret river)


  • U. V. Legeta Chernivtsi National University
  • D. G. Gavryloe Chernivtsi National University

Abstract

Seasonal changes of the content of dissolved oxygen in the surface water of the Small Siret river have been analyzed. Significant contributions of Ukrainian scientists (Chernega, Yushchenko, Yavkin) in the development of certain aspects of the subject have been outlined. The indication methods of the background and unique territories (the benchmark for the monitoring of the Small Siret river basin) have been proposed and tested. 

References

Алекин О. А. Основы гидрохимии. – Л. : Гидрометеоиздат, 1970. – 444 с.
Алексєєв Л. С. Контроль якості води. – М. : Инфра-М, 2004. – 159 с.
Березка І. С. Гідрографічні просторові ознаки складності річкових басейнів // Науковий вісник ЧНУ. – Чернівці : ЧНУ, 2009. – 184 с.
Білявський Г. О. Основи екології: теорія та практика / Г. О. Білявський, Л. І. Бутченко. – К. : Лібра, 2006. – 361 с.
Кіндюк Б. В. Дослідження циклічних коливань рядів зливового стоку річок Українських Кар¬пат // Наук. вісник ЧНУ. – Чернівці : ЧНУ, 2005. – С. 35–54.
Осадчий В. І. Кисневий режим поверхневих вод України / В. І. Осадчий, Н. М. Осадча // Наук. пр. УкрНДГМІ. – 2007. – Вип. 256. – С. 265–285.
Чернега П. І. Структура передгірських ландшафтів Буковинського Передкарпаття, проблеми їх оптимізації: Автореф. дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.01 – Фізична географія та раціональне природокористування. – К., 1995. – 23 с.
Ющенко Ю. С. Геогідроморфологічні закономірності розвитку русел. – Чернівці : Рута, 2005. – 320 с.
Явкін В. Г. Вплив кількісних характеристик рельєфу на густоту річкової мережі Північ-но-Східного схилу Українських Карпат // Українська геоморфологія: стан і перспекти-ви: Матер. Міжнар. наук.-практ. конфер. – Львів, 1997. – С. 309–311.
Published
2012-03-10
Section
Articles