Corticolous lichens of Ulmus laevis and Populus nigra consortia in the industrial territory of mining and smelting complex of Kryvyi Rih basin


  • V. V. Kachinskaya Kryvyi Rig State Pedagogical University
  • G. O. Naumovich Kherson State University

Abstract

Тhe structural organisation of lichens at a consortium organisation level of the ecosystems is considered. The analysis of species composition and regularities of lichens distribution in Ulmus laevis and Populus nigra consortia in territory of mining and smelting complex of Kryvyi Rih Basin is carried out. It is established that taxonomical structure of lichens consists of 8 lichen species of 6 genera and 5 families. It is ascertained that species composition and regularities of lichens distribution in consortia is determined by the type of industrial load. Predominance of the crustose lichens in the determinants’ consortia, insignificant part of the foliose lichens and total lack of fruticose forms is possible consequence of industrial influence.

References

Аверчук А. С. Лишайники деревних насаджень м. Донецьк // Фундаментальні та прикладні дослідження в біології. Тези доп. Міжнар. наук. конф. – Донецьк : Вебер, 2009. – С. 11–12.
Аверчук А. С. Порівняльний аналіз видового складу лишайників у екотопах відвалів вугільних шахт // Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів: Тези доп. VІII Міжнар. наук. конф. – Донецьк : Вебер, 2009. – Т. 1. – С. 173–174.
Бязров Л. Г. Лишайниковые консорции и устойчивость лесных биогеоценозов / Л. Г. Бязров, Е. Н. Мелехина // Охрана лесных экосистем и рациональное использование лесных ресурсов. Тез. докл. II Всесоюзн. научн. конф. – М., 1991. – Ч. 3. – C. 71–73.
Бязров Л. Г. Лишайники – индикаторы радиоактивного загрязнения. – М. : КМК, 2005. – 476 с.
Іванців В. В. Структурно-функціональна (консортивна) організація комплексів ґрунтових олігохет у біогеоценозах західного регіону України // Автореф. дис. … канд. біол. наук. – Д. : ДНУ, 2007. – 39 с.
Наумович Г. О. Дослідження ліхенофлори метаконгломератів та метапісковиків Скелюватської світи Криворізької серії в долині річки Інгулець // Проблеми фундаментальної і прикладної геології та раціонального природокористування. Матер. IV наук.-практ. конф. – Кривий Ріг : Видавничий Дім, 2009. – С. 233–234.
Окснер А. М. Флора лишайників України: в 2 т. – К. : Наук. думка, 1993. – Т. 2, вип. 1. – 1968. – 450 с.
Определитель лишайников СССР. – Вып. 1. Пертузариевые, Леканоровые, Пармелиевые. – Л. : Hаука, 1971. – 412 c.
Савушкіна І. Г. Консортивні зв’язки листогризучих комах в індивідуальних консорціях дуба пухнастого (акумуляція і міграція важких металів, роль генетичних факторів) // Автореф. дис. … канд. біол. наук. – Д. : ДНУ, 2008. – 20 с.
Сметана О. М. Біогеоценотичний покрив ландшафтно-техногенних систем Кривбасу / О. М. Сметана, В. В. Перерва. – Кривий Ріг : Видавничий Дім, 2006. – 290 с.
Федоренко Н. М. Лишайники та ліхенофільні гриби Житомирської області / Н. М. Федоренко, С. Я. Кондратюк, О. О. Орлов. – Житомир : Рута, Волинь, 2006. – 148 с.
Шмидт В. М. Математические методы в ботанике. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. – 288 с.
Kondratyuk S. Y. The Second Cheklist of Lichens Forming, Lichenicolous and Allied Fungi of Ukraine / S. Y. Kondratyuk, A. Y. Khodosovtsev, S. D. Zelenko. – Kiev : Phytosociocentre, 1998. – 180 p.
Published
2011-06-15
Section
Articles