Edaphic regimes of intrazonal forest ecosystems of small rivers’ terraces of the northern part of Steppe zone of Ukraine


  • N. M. Nazarenko National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
  • I. M. Loza Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

Abstract

Results on phytoindication research of native and anthropogenically transformed small insular aspen-birch woods (koloks) are under consideration. Parameters of the ground moisture, saline, acidity and nitrogen regimes, humus content for different types of koloks are presented. The directions of hydrogenic and trophogenic changes for intrazonal ecosystems in dependence of forming condition are given.

References

Бельгард А. Л. Степное лесоведение. – М.: Лесная промышленность, 1971. – 336 с.
Бондар Г. С. Екологічний аналіз трав’янистої рослинності схилових екотопів південно-східного Степу України (відновлення, охорона, раціональне використання): Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 / Д., 2001. – 19 с.
Гончаренко І. В. Аналіз рослинного покриву північно-східного Лісостепу України // Український фітоценологічний збірник. – Сер. А, вип. 1 (19). – К.: Фітосоціоцентр, 2003. – 203 с.
Дідух Я. П. Методологічні підходи до проблем фітоіндикації екологічних факторів // Український ботанічний журнал. – 1990. – Т. 47, № 6. – С. 5–12.
Дідух Я. П. Фітоіндикація екологічних факторів / Я. П. Дідух, П. Г. Плюта. – К.: Наукова думка, 1994. – 280 с.
Зверковский В. Н. Тотально-катастрофические сукцессии лесной растительности долины реки Самара в районе Западного Донбасса // Вопросы степного лесоведения и лесной рекультивации земель. – Д.: ДГУ, 1997. – С. 65–70.
Фітоіндикація едафічних режимів у сосняках Рівненського природного заповідника / С. В. Зібцев, Н. М. Назаренко, Є. О. Кременецька, П. М. Устименко // Науковий вісник Національного аграрного університету. Лісівництво. Декоративне садівництво. – 2006. – Вип. 103. – С. 57–64.
Лоза І. М. Еколого-біологічна характеристика осиково-березових колків Придніпров’я, їх охорона та раціональне використання: Автореф. дис. ... канд. біол. наук: 03.00.16 / Д., 2000. – 17 с.
Лоза І. М. Оцінка біорізноманіття травостою осиково-березових кілків, що формуються на ділянках просідання в Западному Донбасі / І. М. Лоза, Н. М. Назаренко // Вісник Чернівецького національного університету. – 2004. – Вип. 132. – С. 100–106.
Назаренко Н. М. Фітоіндикація екологічних режимів в осиково-березових гайках, що формуються на ділянках осідання Західного Донбассу / Н. М. Назаренко, І. М. Лоза // Й. К. Пачоський та сучасна ботаніка. – Херсон: Айлант, 2004. – С. 232–237.
Назаренко Н. М. Фітоіндикація режимів едафічних факторів у лісових екосистемах на осолоділих ґрунтах / Н. М. Назаренко, І. М. Лоза // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2005. – Вип. 257. – С. 86–91.
Фітоіндикація кліматичних режимів у соснових лісах Рівненського природного заповідника / П. М. Устименко, С. В. Зібцев, Н. М. Назаренко, Є. О. Кременецька // Науковий вісник Національного аграрного університету. Лісівництво. Декоративне садівництво. – 2006. – Вип. 96. – С. 279–284.
Loza I. M. New wetlands formation in subsidence hollows of Western Donbass, Ukraine / I. M. Loza, N. N. Nazarenko // Environmental Role of Wetlands in Headwaters / Edited by J. Krecek, M. Haight. – Netherlands: Springer, 2006. – P. 135–141. >> doi.:10.1007/1-4020-4228-0_11
Published
2008-03-06
Section
Articles