Transformations of Asteraceae species composition of segetal flora in the prut-Dniester interfluve


  • І. Т. Palamar Yurij Fed'kovych Chernivtsi National University

Abstract

The investigation of the species composition of segetal flora of the Prut-Dniester interfluve states, that the family Asteraceae takes leading position in the families spectrum. It is determined that during the process of anthropogenesis the species composition of the family Asteraceae underwent the largest transformations. Expansion of the species diversity results from the invasion of the adventive species of North American origin.

References

Бурда Р. І. Антропогенна трансформація флори. – К.: Наукова думка, 1991. – 168 с.
Бурда Р. І. Застосування методики оцінки антропотолерантності видів вищих рослин при створенні «Екофлори України» / Р. І. Бурда, Я. П. Дідух // Укр. фітоцен. збірник. – 2003. – Сер. С, № 1 (20). – С. 34–44.
Волощук М. Д. Оптимізація агроландшафтів на території Дністровсько-Покутського регіону // Ландшафти та геоекологічні проблеми Дністровсько-Покутського регіону. Матер. Міжн. наук. конф., присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича та 60-річчю створення кафедри фіз. географії. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 130–132.
Гончарук О. В. Боротьба з бур’янами. Довідник. – Ужгород: Карпати, 1979. – 192 с.
Григора І. М. Основи фітоценології / І. М. Григора, В. Ф. Соломаха. – К.: Фітосоціоцентр, 2000. – 239 с.
Горохова З. Н. Деякі матеріали по бур’янах Чернівецької області і засоби боротьби з ними // Праці експедиції Чернівецького державного університету, 1955. – Т. 1: Серія біологія. – 1955. – С. 25–29.
Горохова З. Н. Визначник бур’янів Чернівецької області / З. Н. Горохова, Ю. Р. Шеляг-Сосонко. – Чернівці: ЧДУ, 1961. – 233 с.
Дідух Я. П. Теоретичні проблеми еволюції рослинного покриву // Ю. Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – С. 12–26.
Дідух Я. П. Оцінка енергетичного потенціалу екотопів залежно від ступеня їх гемеробії (на прикладі Словечансько-Овруцького кряжу) / Я. П. Дідух, І. В. Хом’як // Укр. ботан. журн. – 2007. – Т. 64, № 1. – С. 62–77.
Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1979. – С. 271–289.
Жук А. В. Мероприятие по борьбе с сорной растительностью // Научно обоснованная система земледелия Черновицкой области. – Черновцы: Облполиграфиздат, 1988. – С. 67–68.
Определитель высших растений Украины. – К.: Наукова думка, 1987. – 360 с.
Протопопова В. В. Натуралізація адвентивних рослин України // Укр. бот. журн. – 1988. – С. 10–18.
Протопопова В. В. Синантропная флора и пути ее развития. – К.: Наукова думка, 1991. – 204 с.
Протопопова В. В. Фітоінвазії в Україні як загроза біорізноманіттю: сучасний стан і завдання на майбутнє / В. В. Протопопова, С. А. Мосякін, М. В. Шевера. – К.: Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного, 2002. – 168 с.
Тахтаджян А. Л. Флористические области Земли. – Л.: Наука, 1978. – С. 19–43.
Хроніка / Міжнародний форум з фітоінвазій / Р. І. Бурда, В. В. Протопопова, В. К. Тохар, М. В. Шевера // Укр. бот. журн. – 1999. – Т. 56, № 1. – С. 112–114.
Published
2008-06-06
Section
Articles