Vol 17, No 1 (2009)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01091701

Table of Contents

Articles

D. R. Aliyeva, H. G. Babayev, I. V. Azizov
English
3-9
L. P. Babenko, I. E. Sokolova
English
10-15
S. V. Gapon
English
16-24
F. I. Gasimova, M. N. Khaligzade, H. G. Babayev, I. V. Azizov, N. M. Guliev
English
25-31
M. V. Gorelaya, I. A. Klenina, A. U. Shirokova
English
32-37
M. V. Gorelaya
English
38-43
T. O. Grabovskaya
English
44-50
V. V. Grushka, S. M. Serdyuk
English
51-56
A. A. Dubina, N. N. Tsvetkova
English
57-64
S. U. Yegorova, V. E. Kudryavceva
English
65-69
A. A. Zhidenko
English
70-79
G. O. Zadorozhna, V. P. Lyashenko, A. I. Rudenko, O. Z. Melnikova, T. G. Chaus
English
80-86
I. N. Zalipuha, A. M. Misyura, A. A. Marchenkovskaya
English
87-94
O. A. Zemlianyj
English
95-99
O. Y. Klymenko, V. Y. Gasso
English
100-105
K. V. Kotsarenko, A. I. Vinnikov, L. P. Golodok, V. E. Kudryavceva, S. Y. Egorova
English
106-110
T. V. Legostayeva
English
111-114
T. A. Leshan, O. Y. Pakhomov
English
115-120
D. V. Lukashov
English
121-127
I. S. Maksymovych, M. V. Mylenko, O. V. Drobinska, L. I. Ostapchenko
English
128-133
А. V. Mikheyev
English
134-142
N. M. Nazarenko
English
143-151
M. V. Nemchenko, V. P. Bessonova
English
152-157
I. О. Oginova
English
158-165
L. D. Orlova
English
166-171
A. V. Posrednikova, O. Y. Pakhomov, Y. L. Kulbachko
English
172-177
О. P. Pryimak
English
178-182
E. V. Prokopenko, O. Y. Pakhomov, O. М. Kunah, O. V. Zhukov
English
183-192
O. V. Razuvaeva, O. B. Murzin, A. I. Rudenko
English
193-198
G. S. Rossihina, V. Y. Popov
English
199-204
L. Y. Rusina, Е. S. Orlova
English
205-211
P. N. Polushkin, F. F. Klimov, A. V. Alsibai, D. V. Galchenco
English
212-216
V. G. Tereshchenko
English
217-225
T. G. Chaus, A. I. Rudenko, M. O. Reva
English
226-231
O. P. Shtepa, V. I. Morgacheva, L. E. Ugodina, T. M. Kotliarova, T. P. Choroshilova, N. V. Skubenko
English
232-235
O. O. Shugurov
English
236-241