Dynamic phase portrait: New possibilities of detecting changes in populations

  • V. G. Tereshchenko Papanin Institute for Biology of Inland Waters
  • E. I. Boznak Institute of Biology of Komi Science Centre of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
  • L. I. Tereshchenko Papanin Institute for Biology of Inland Waters
Keywords: equilibrium condition; number; age structure; invader; potential speed of growth; fish.

Abstract

This paper demonstrates the possibilities of detecting changes in populations of animals, based on the analysis of their dynamic phase portrait. This method allowed us to clarify the periodization of the process of naturalization of the Black Sea sprat (Clupeonella cultriventris) in the Rybinsk Reservoir and in detail describe the changes in the main dynamic characteristics of the population. On the example of zander (Sander lucioperca) in Lake Vozhe, the state was observed in which intra-population mechanisms activate which slow the increase in population (distribution of individuals from regions with high density). Use of this method allowed us to describe the new stable state of the population of grayling (Thymallus thymallus), which it entered as a result of increase in sport fishing. The data on time of presence of a population in equilibrium state allowed us to correctly unify the materials used for the analysis of changes in its age group.

References

Ailamazyan, A. K., & Stas’, E. V. (1989). Informatika i teoriya razvitiya [Information science and the theory of development]. Nauka, Moscow (in Russian).


Antamonov, Y. G. (1977). Modelirovaniye biologicheskikh sistem [Biological systems modeling]. Naukova Dumka, Kiev (in Russian).


Begon, M., Harper, J. L., & Townsend, C. R. (1986). Ecology: Individuals, populations and communities. Blackwell Scientific Publications, Oxford.


Birch, L. C. (1948). The intristic rate of natural increase of an insect population. Journal Animal Ecology, 17, 15–26.


Bobretsov, A. V. (2009). Dinamika chislennosti krasnoy polevki (Clethrionomys rutilus, Rodentia) v Severnom Predural’ye za poluvekovoy period [Dynamics of the number of red vole (Clethrionomys rutilus, Rodentia) in the Northern Urals for a half-century period]. Zoologichesky Zhurnal, 88(9), 1115–1126 (in Russian).


Bolotova, N. L., Zuyanova, O. V., Zuyanov, Y. A., & Shitova, S. V. (1995). Akklimatizatsiya sudaka i vklyucheniye yego v sistemu pishchevykh otnosheniy ozera Vozhe [Acclimatization of pike perch and its inclusion in the food system of Lake Vozhe]. Journal of Ichthyology, 35(3), 374–387 (in Russian).


Boonstra, R., & Krebs, C. J. (2011). Population dynamics of red-backed voles (Myodes) in North America. Oecologia, 168(3), 601–620.


Boznak, E. I., Zakharov, A. B., & Tereshchenko, V. G. (2019). Effect of the increasing intensity of recreational fishing on the fish assemblage of a watercourse in an economic development zone. Inland Water Biology, 12(1), 88–95.


Clarke, K. R., & Warwick, R. M. (1998). Quantifying structural redundancy in ecological communities. Oecologia, 113(2), 278–289.


Dorovskikh, G. N., Tereshchenko, V. G., & Stepanov, V. G. (2012). Kolichestvennyy analiz sezonnoy dinamiki vidovoy struktury komponentnogo soobshchestva parazitov gol’yana Phoxinus phoxinus (L.) iz reki Pechora [Quantitative analysis of seasonal dynamics of the species structure in a component parasite community of the minnow Phoxinus phoxinus (L.) of the Pechora River]. Parazitologiya, 46(2), 111–117 (in Russian).


Dorovskikh, G. N., Tereshchenko, V. G., & Stepanov, V. G. (2016). Sezonnaya dinamika vidovoy struktury komponentnogo soobshchestva parazitov yersha iz reki Vychegda [Seasonal dynamics of the species structure of the component parasitic community of the ruff in Vychegda River]. Parazitologiya, 50(1), 58–68 (in Russian).


Gerasimov, Y. V. (2005). Dinamika raspredeleniya ryb v Rybinskom vodokhranilishche [Dynamics of fish distribution in the Rybinsk reservoir]. In: Actual problems of rational use of biological resources of reservoirs. Rybinsk, 46–58 (in Russian).


Gerasimov, Y. V., Brazhnik, S. Y., & Strelnikov, A. S. (2010). Dynamics of structural parameters of populations of the bream Abramis brama (Cyprinidae) in Rybinsk Reservoir in 1954–2007. Journal of Ichthyology, 50(6), 465–474.


Gerasimov, Y. V., Strel’nikov, A. S., & Ivanova, M. N. (2013). Dynamics of structural indices of populations of zander Stizostedion lucioperca (Percidae) of the Rybinsk Reservoir for 1954–2010. Journal of Ichthyology, 53(1), 41–51.


Gilpin, M. E., Case, T. J., & Bender, E. A. (1982). Counterintuitive oscillations in systems of competition and mutualism. The American Naturalist, 119(4), 584–588.


Inderjit, S., Cadotte, M. W., & Colautti, R. I. (2005). The ecology of biological invasions: Past, present and future. In: Invasive plant: Ecological and Agricultural Aspects. Birkhäuser Verlag Switzerland, Basel. Pp. 19–43.


Karpevich, A. F. (1975). Teoriya i praktika akklimatizatsii vodnykh organizmov [Theory and practice of acclimatization of aquatic animals]. Pishchevaya Promyshlennost’, Moscow (in Russian).


Kiyashko, V. I., & Slynko, Y. V. (2003). Distribution of kilka in the Upper Volga reservoirs and determination of its trophic state under the new ecological conditions. In: Invasions of alien species in the Holarctic. Proceedings of US – Russia Invasive Species Workshop. 27–31 August, 2001. Borok, Russia. Pp. 259–271.


Kiyashko, V. I., Osipov, V. V., & Slyn’ko, Y. V. (2006). Razmerno-vozrastnyye kharakteristiki i struktura populyatsii tyul’ki Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) pri yeye naturalizatsii v Rybinskom vodokhranilishche [Dimensional age characteristics and population structure of kilka Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) with its naturalization in the Rybinsk reservoir]. Journal of Ichthyology, 46(1), 68–76 (in Russian).


Mineeva, N. M., & Tereshchenko, V. G. (2013). Application of the phase portrait method for analysis of seasonal dynamics in phytoplankton productivity in a large plain reservoir. Inland Water Biology, 6(1), 70–79.


Nikol’skii, G. V. (1974). Teoriya dinamiki stada ryb kak biologicheskaya osnova ratsional’noi ekspluatatsii i vosproizvodstva rybnykh resursov [The theory of the fish school dynamics as a biological basis of sustainable use and reproduction of fish resources]. Pishchevaya Promyshlennost’, Moscow (in Russian).


Novoselov, A. P. (2003). K voprosu o poyavlenii chuzherodnykh vidov ryb v basseyne Belogo moray [On the question of the emergence of alien species of fish in the White Sea basin]. In: Biologichesiye resursy Belogo morya i vnutrennikh vodoyemov Yevropeyskogo Severa. Tezisy dokladov. Syktyvkar. P. 61 (in Russian).


Odum, E. P. (1971). Fundamentals of ecology. 3rd ed. WB Saunders Company, Philadelphia, London, Toronto.


Pianka, E. R. (1978). Evolutionary ecology. Harper and Row, New-York, Hagerstown, San Francisco, London.


Polovkova, S. N., Tereshchenko, V. G., Tereshchenko, L. I., & Nadirov, S. N. (2007). Changes in the species structure of fish population of sapropelic Lake Nero. Hydrobiological Journal, 43(3), 57–70.


Portrait, V., Gendron-Gaillard, S., Cottenceau, G., & Pons, A. M. (1999). Inhibition of pathogenic Salmonella enteritidis growth mediated by Escherichia coli microcin J25 producing strains. Canadian Journal of Microbiology, 45(12), 988–994.


Reshetnikov, Y. S., Tereshchenko, V. G., & Lukin, A. A. (2011). Dinamika rybnoy chasti soobshchestva v izmenyayushchikhsya usloviyakh sredy obitaniya (na primere ozera Imandra) [The dynamics of the fish part of the community in changing habitat conditions (using the example of Lake Imandra)]. Rybnoye Khozyaystvo, 6, 48–52 (in Russian).


Ricker, W. E. (1975). Computation and interpretation of biological statistics of fish populations. , Bulletin 191. Fisheries Research Board of Canada, Ottawa.


Ricklefs, R. E. (1976). The economy of nature. A textbook in basic ecology. Chiron Press Inc., Portland.


Romanovsky, Y. M., Stepanova, N. V., & Chernavsky, D. S. (1975). Matematicheskoye modelirovaniye v biofizike [Mathematical modeling in biophysics]. Nauka, Moscow (in Russian).


Rozenfeld, S. B., & Sheremetyev, I. S. (2016). Arkticheskiye gusi (Anser) i kazarki (Branta) Yevrazii: Analiz faktorov dinamiki chislennosti i arealov [Arctic geese (Anser) and brants (Branta) of Eurasia: An analysis of factors that control population dynamics and geographical ranges]. Journal of General Biology, 77(1), 16–37 (in Russian).


Seip, K. L. (1997). Defining and measuring species interactions in aquatic ecosystems. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences, 54(7), 1513–1519.


Schmalhauzen, I. I. (1968). Integratsiya biologicheskikh sistem i ikh samoregulyatsiya [Integration of biological systems and their self-regulation]. In: Kiberneticheskiye voprosy biologii. Nauka, Novosibirsk. Pp. 157–183 (in Russian).


Slynko, Y. V., & Kiyashko, V. I. (2012). Analysis of effectiveness of pelagic fish species invasions into the Volga River reservoirs. Russian Journal of Biological Invasions, 3(2), 129–138.


Slynko, Y. V., & Tereshhenko, V. G. (2014). Ryby presnykh vod Ponto-Kaspijskogo bassejna (raznoobrazie, faunogenez, dinamika chislennosti, mekhanizmy adaptatsii) [Freshwater fishes of the Ponto-Caspian basin (diversity, faunogenesis, population dynamics, adaptation mechanisms)]. Poligrаf-Plyus, Moscow (in Russian).


Solbrig, O. T., & Solbrig, D. J. (1979). Introduction to population and evolution. Addison-Wesley Publishing Company, Reading, Massachusetts, Menlo Park.


Svirizhev, Y. M., & Logofet, D. O. (1978). Ustoichivost’ biologicheskikh soobshchestv [Stability of biological communities]. Nauka, Moscow (in Russian).


Tereshchenko, V. G., & Strelnikov, A. S. (1995). Analysis of changes in the fish component of the Lake Balkhash community as a result of introduction of the new fish species. Journal of Ichthyology, 35(1), 90–98.


Tereshchenko, V. G., & Strelnikov, A. S. (1997). Analysis of long-term changes in the fish part of community in the Rybinsk reservoir. Journal of Ichthyology, 37(8), 590–598.


Tereshchenko, V. G., & Tereshchenko, L. I. (2004). Vliyaniye izmeneniya urovnya krupnogo melkovodnogo ozera na strukturu yego rybnogo naseleniya (na primere oz. Ubinskogo) [The effect of water level fluctuations in the Large Shallow Ubinskoe Lake on the structure of its fish community]. Biology of Inland Waters, 1, 80–87 (in Russian).


Tereshchenko, V. G., & Tereshchenko, L. I. (2017). Potentsial’naya skorost’ rosta chislennosti populyatsiy snetka Osmerus eperlanus eperlanus (L.) Kuybyshevskogo vodokhranilishcha [Specific growth rate of smelt Osmerus eperlanus (L.) population in Kuibyshev reservoir]. Transactions of IBIW RUS, 80(83), 86–94 (in Russian).


Tereshchenko, V. G., & Verbitsky, V. B. (1997). Metod fazovykh portretov dlya analiza dinamiki struktury soobshchestv gidrobiontov [The method of phase portraits for analyzing the structural dynamics of hydrobiont communities]. Biology of Inland Waters, 1, 23–31 (in Russian).


Tereshchenko, V. G., & Zuyanova, О. V. (2006). The method of assessment of relative abundance of commercial fish species generations under conditions of incomplete initial information. Biology of Inland Waters, 1, 88–92.


Tereshchenko, V. G., Buzevich, I. Y., Khrystenko, D. S., & Tereshchenko, L. I. (2015). Specific growth rate of Kilka Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) populations in Dneprodzerzhinsk and Kremenchug reservoirs at different phases of its naturalization. Inland Water Biology, 8(3), 301–308.


Tereshchenko, V. G., Kapusta, A., Wilkonska, H., & Strelnikova, A. P. (2007). Long-term chages in 0+ fish assemblages in the litoral zone of heated lakes. 1. Using phase diagrams to evaluated changes in ichthyofauna. Archives of Polish Fisheries, 15(4), 415–430.


Tereshchenko, V. G., Khrystenko, D. S., Kotovska, G. O., & Tereshchenko, L. I. (2016). Characteristics of stone moroko population dynamics at different stages of naturalization in lake- and steam-type Dnieper reservoirs. Russian Journal of Ecology, 47(4), 364–370.


Tereshchenko, V. G., Khrystenko, D. S., Kotovska, G. O., & Tereshchenko, L. I. (2016). The specific rate of the population dynamics of the black-striped pipefish Sygnathus nigrolineatus Eichwald, 1831 in the Kremenchug and Dneprodzerzhinsk reservoirs at different phases of the natu-ralization of the species. Inland Water Biology, 9(1), 79–86.


Tereshchenko, V. G., Sterligova, O. P., Pavlov, V. T., & Il’mast, N. V. (2004). Mnogoletnyaya dinamika strukturnykh i sistemnykh kharakteristik rybnogo naseleniya evtrofiruyemogo Syamozera [Long-term dynamics of structural and system characteristics of the fish population of eutrophicated Syamozero]. Biology of Inland Waters, 3, 93–102 (in Russian).


Tereshchenko,V. G., & Nadirov, S. N. (1996). Formation of fish population structure in the foot-hill reservoir. Journal of Ichthyology, 36(2), 146–152.


Verbitskii, V. B., & Tereshchenko, V. G. (1996). Structural phase diagrams of animal communities in assessment of freshwater ecosystem conditions. Hydrobiologia, 322, 277–282.


Vol’kenshtein, M. V. (1978). Obshchaya biofizika [General biophysics]. Nauka, Moscow (in Russian).


Voronov, D. A. (2005). Raschet udel’noy skorosti rosta populyatsii: Sopostavlenie opredeleniya i modeli [Calculation of the specific growth rate of a population: Comparison definition with model]. Jornal of General Biology, 66(5), 425–430 (in Russian).


Zakharov, A. B., & Boznak, E. I. (2011). Sovremennoye sostoyaniye rybnogo naseleniya vodotokov Timana [The current state of the fish population of the Timan watercourses]. In: Sovremennoye sostoyaniye bioresursov vnutrennikh vodoyemov. Materialy dokladov I Vserossiyskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiyem. Akvaros, Moscow. Pp. 243–250 (in Russian).


Zakharov, A. B., & Cherezova, M. I. (2008). Ikhtiofauna malykh vodotokov v rayone razrabotki boksitovykh mestorozhdeniy Timana [Ichthyofauna of small streams in the area of development of bauxite deposits in Timan]. In: Raznoobrazie i prostranstvenno-ekologicheskaya organizatsiya zhivotnogo naseleniya evropeiskogo Severo-Vostoka. Komi Nauchnyi Tsentr, Syktyvkar. Pp. 54–80 (in Russian).


Zinov’yev, Y. A. (2005). Ekologiya i sistematika khariusovykh ryb Yevrazii [Ecology and systematics of grayling fishes of Eurasia]. Perm (in Russian).

Published
2019-09-21
Section
Articles