Рецензія на монографію А. К. Ляшка, І. П. Григорюка, П. П. Феоктістова «Автоколивальні процеси водообміну рослин»

  • Ю. В. Лихолат
  • О. М. Вінниченко

Abstract

Глобальне потепління на нашій планеті неминуче викликає зміни функціонування всіх біологічних систем, включаючи рослинні організми. У зв’язку з цим більшість фізіологічних досліджень зосереджена на вирішенні проблем, пов’язаних з особливостями адаптації рослин до дії високих температур. При цьому дослідження осмотичних процесів – основна теоретична передумова механізмів і шляхів транспорту води. Тому поява кожної наукової праці з цих питань є дуже бажаним явищем. 
Section
Articles