Vol 14, No 2 (2006)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

Table of Contents

Articles

O. M. Artyushenko, V. O. Negulyaev
English
3-5
B. O. Baranovsky
English
6-11
B. O. Baranovsky, I. A. Ivan’ko, N. I. Zagubizhenko
English
12-16
L. V. Boguslavskaja, N. F. Pavlyukova, O. M. Vinnychenko
English
17-19
D. L. Bondarev
English
20-24
V. V. Brygadyrenko
English
25-29
O. M. Vasilyuk, O. M. Vinnychenko
English
30-33
V. V. Verner
English
34-37
O. M. Vinnychenko, O. M. Vasilyuk
English
38-43
V. G. Gavrilyuk, Yu. V. Gavrilyuk, A. I. Vinnikov
English
44-47
T. F. Galaidyuk, O. S. Voronkova, A. I. Vinnikov
English
48-53
G. V. Ganusova
English
54-58
V. Y. Gasso, O. Y. Klymenko
English
59-63
K. K. Goloborodko
English
64-67
T. A. Demura
English
68-71
I. O. Zaitseva
English
72-78
V. І. Karpenko, L. S. Yastremska, І. G. Burun, Y. V. Lembey, O. S. Tatarchenko
English
79-83
T. N. Kobeleva, O. V. Fedonenko, I. E. Mel’nik
English
84-85
V. M. Kochet, О. О. Khristov, N. I. Zagubizhenko
English
86-92
V. N. Kuchma, N. F. Pavlyukova
English
93-97
O. I. Lisovets
English
98-101
V. M. Litvin
English
102-106
T. V. Mykolaichuk
English
107-112
A. M. Misyura, I. N. Zalipuha
English
113-116
M. M. Muzychenko, О. D. Zhabits’ka, A. O. Tykhomyrov, N. I. Shtemenko
English
117-121
V. S. Nedzvetsky
English
122-126
D. M. Nozdrenko, V. I. Emel’yanov, O. M. Mel’nichuk
English
127-129
I. О. Oginova
English
130-133
S. M. Okhrimenko
English
134-138
O. L. Ponomarenko, A. S. Zlatovets’ka
English
139-144
A. S. Rossikhina, V. Y. Popov, O. M. Vinnychenko
English
145-149
O. V. Severynovs’ka, M. O. Grygorova
English
150-154
Y. B. Smirnov
English
155-159
O. O. Sorochan, O. S. Voronkova, О. D. Zhabits’ka, N. I. Shtemenko
English
160-163
G. A. Starodvorov, I. D. Sokolov, O. A. Mostovyi
English
164-169
O. M. Tatarchuk, V. E. Kudryavceva, K. G. Garkava
English
170-174
I. O. Tikhankov, Y. V. Likholat
English
175-179
O. S. Fesenko
English
180-182
M. M. Kharitonov
English
183-186
N. P. Chornogor, V. L. Bol’shakova, A. I. Vinnikov
English
187-190
O. A. Shevchenko, Y. Y. Serdyuk
English
191-194
O. O. Shugurov, O. Y. Sorokina, O. A. Shugurov
English
195-201
L. V. Shupranova, V. S. Bilchuk, A. M. Misyura
English
202-206
Т. І. Yusypiva
English
207-212
А. В. Ивашов, В. Б. Пышкин
English
213-214
Ю. В. Лихолат, О. М. Вінниченко
English
215-216