Fauna of fishes of man-caused water areas, adjacent to basin Samara-river in conditions hypermineralizations of the inhabitancy


  • V. M. Kochet Oles Honchar Dnipropetrovsk National University

Abstract

In article the condition of fauna of fishes of reservoirs of stores of mine waters of the Western Donbass is analysed. Features of existence of communities of fishes under influence of the increased mineralization of water and possible prospects of their artificial formation are revealed

References

1. Загубиженко Н. И. Донные биоценозы р. Самары и водоемов-накопителей шахт Западного Донбасса // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Біологія, екологія. - Днепропетровск: ДНУ, 2000. - Вип. 7. - С. 109-113.
2. Загубіженко Н. І. Використання донних безхребетних р. Самари в якості індикаторів антропогенного навантаження на екосистеми ріки / Н. І. Загубіженко, В. М. Кочет, О. О. Христов // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Біологія, екологія. - Д.: ДНУ, 2004. - Вип. 12.-Т. 1.-С. 50-54.
3. Інструкція про порядок проведення робіт з відтворення водних живих ресурсів . Наказ Міністерства аграрної політики України. - № 215. - 8.06.2004.
4. Кочет В. М. Використання індикаторних можливостей угруповань риб для оцінки рівня впливу шахтних вод на екосистему р. Самари.// Вісник Дніпропетр. ун.ту. Біологія, екологія. -Д.: ДНУ, 2003. -Вип. 12.-Т. 1. - С. 76-81.
5. Методика збору і обробки іхтіологічних і' гідробіологічних матеріалів з метою визначення лімітів промислового вилучення риб з великих водосховищ і лиманів України. - К,: ІРГ УААН, 1998.
6. Методические рекомендации по сбору и обработке материалов при гидробиологических исследованиях. - Л.: ГосНИОРХ, 1984.
7. The restoration of rivers and streams. Theories and experience. Edited by James A. Gore. - Boston - London: Butterworh publishers, 1985.
Published
2005-02-08
Section
Articles