Review of monograph of A. Ye. Pakhomov, V.V. Gorban, N.V. Voronova “Ecological and biological peculiarities of Aedes vexans (Diptera, Culicidae) existence in conditions of floodplain oak forests of steppe Pridneprovye”

  • A. V. Ivashov V. I. Vernadsky Taurida National University

Abstract

Регулювання чисельності кровосисних комарів – важлива практична проблема. Однак її вирішення неможливе без міцних теоретичних засад, які можна здобути лише шляхом глибоких біологічних досліджень тих механізмів, що зумовлюють їх природну популяційну динаміку. У багатьох районах України кровосисні комарі – головний компонент гнусу. Масовий у дібровах степового Придніпров’я вид Ае. vexans має велике санітарно-епідеміологічне значення через перенесення ним збудників хвороб різної етіології. Дослідження Ае. vexans як учасника різних консорцій упродовж його індивідуального розвитку – необхідна ланка загальної оцінки ролі безхребетних у функціонуванні водних і наземних біогеоценозів. Вирішенню цих актуальних питань присвячена рецензована робота.
Section
Articles