Vol 13, No 2 (2005)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01051302

Table of Contents

Articles

B. O. Baranovsky, I. A. Ivan’ko, N. I. Zarubizhenko
English
3-7
V. M. Basov
English
8-11
Ye. V. Beskrovnaya, M. V. Tarashchuk
English
12-18
V. S. Bilchuk, L. V. Shupranova
English
19-23
V. V. Brygadyrenko
English
24-37
V. N. Veremeev
English
38-42
G. M. Voskoboinik, O. M. Pindrus
English
43-49
М. V. Gorila, N. I. Shtemenko
English
50-53
I. P. Grigoryuk, V. I. Tkachov, P. P. Yavorivskyi
English
54-59
N. L. Gubanova
English
60-63
A. V. Gulakov
English
64-68
I. V. Dregval, O. V. Murzin
English
69-72
O. A. Dregval, N. V. Cherevach, A. I. Vinnikov
English
73-77
V. G. Dyadichko
English
78-83
S. F. Kotov, S. N. Zhaldak
English
84-90
M. O. Kravchenko, D. A. Shabanov
English
91-95
O. V. Zhukov
English
99-103
N. I. Zagubizhenko, V. M. Kochet, О. О. Khristov
English
104-107
A. K. Ibragimov, G. A. Anufriyev
English
108-112
O. М. Kunah
English
113-117
A. A. Marchenkovskaya
English
118-123
A. V. Matsyura
English
124-127
A. M. Misyura, D. A Spodarets
English
128-133
V. S. Nedzvetsky
English
134-137
G. S. Petrov, V. P. Lyashenko, I. M. Kofan, I. V. Dregval, G. V. Korobeinikov
English
138-142
Ye. N. Pilipko
English
143-147
O. L. Ponomarenko
English
148-153
S. A. Ryzhenko, V. O. Ovchinnikova, V. V. Zaitsev, A. Yu. Kondratyev, V. V. Volchek
English
154-157
N. V. Romanova, V. M. Zverkovskyi
English
158-163
G. S. Rossihina, O. M. Vinnychenko
English
164-167
O. V. Severynovs’ka, Т. М. Lagutina, О. Y. Zaichenko, A. I. Dvoretskyi
English
168-174
М. О. Son
English
175-178
O. O. Sorochan, О. D. Zhabits’ka, N. I. Shtemenko
English
179-182
I. A. Stolbunov
English
183-188
I. A. Stolbunov
English
189-192
О. V. Tkachenko
English
193-196
О. О. Prykhodko, V. V. Lizogubov, V. S. Usenko
English
197-201
T. G. Chaus, V. P. Lyashenko, S. М. Lukashov, G. G. Chaus
English
202-208
N. P. Chornogor, I. V. Zhernosekova, О. А. Timchuk, Т. P. Kilochok, A. I. Vinnikov
English
209-213
V. M. Shepelenko, N. I. Shtemenko
English
214-217
Y. А. Shtirz, А. D. Shtirz
English
218-225
N. V. Voronova, O. Y. Pakhomov, V. V. Gorban’
English
226-230
A. V. Ivashov
English
231-233