Vol 24, No 2 (2016)

Visnyk of Dnipropetrovsk University. Biology, ecology

DOI: http://dx.doi.org/10.15421/01162402

Table of Contents

Articles

K. V. Derkach, O. E. Abraimova, T. M. Satarova
English
253–257
M. M. Nazarenko
English
258–263
O. I. Romaniuk, L. Z. Shevchyk, I. V. Oshchapovskyy, T. V. Zhak
English
264–269
O. G. Berchenko, D. O. Bevzyuk, N. O. Levicheva, S. P. Koladko
English
270–275
A. Y. Varigin
English
276-282
A. O. Markova
English
283–289
A. K. Velygodska, O. V. Fedotov
English
290-294
Y. Prysedskyj
English
295–301
M. D. Tafij, V. І. Nikolaichuk, V. J. Belchhazi
English
302–307
A. I. Sidorenko, V. D. Siokhin
English
308–316
O. V. Fedotov
English
317–323
A. V. Zhukov, G. А. Zadorozhnaya
English
324–331
O. Сhayka, T. Peretjatko, S. Gudz, A. Halushka
English
332–337
A. A. Tkachenko, P. O. Davydenko, V. V. Zazharskiy, V. V. Brygadyrenko
English
338–346
K. M. Vlasenko, O. V. Kuznetcova
English
347-352
I. I. Dmytrash-Vatseba
English
353–358
V. Y. Kalynovskyi, A. S. Pustovalov, G. Y. Grodzyuk, N. S. Andriushyna, M. E. Dzerzhynsky
English
359–363
V. I. Parpan, N. V. Shumska, M. J. Rudeichuk-Kobzeva, M. M. Mylenka
English
364-370
T. V. Parpan
English
371–377
S. A. Sytnyk, V. M. Lovynska, Y. I. Gritsan, K. P. Maslikova
English
378–383
M. M. Dzhurtubaev, T. V. Urbanskaya, Y. M. Dzhurtubaev
English
384–391
Y. V. Babets, G. A. Ushakova, L. M. Stepchenko
English
392-397
A. M. Yemets, V. M. Demenko, V. V. Kabanyets
English
398–404
Е. N. Andriychuk, T. A. Kompanets, S. M. Petrenko
English
405–409
D. Serova, O. Taran, O. Dyomshina
English
410–415
V. V. Rogach, I. V. Poprotska, V. G. Kuryata
English
416–420
A. A. Atemasov, T. A. Atemasova, T. N. Devjatko, G. L. Goncharov
English
421–429
P. I. Baryshnikov, V. N. Khaustov, S. V. Burtseva, R. V. Nekrasov, M. G. Chabaev, A. А. Zelenchikova, D. A. Durnikin
English
430–436
O. Prokopchuk, V. Hrubinko
English
437–443
V. P. Bessonova, V. V. Tkach, A. P. Kryvoruchko
English
444–450
А. A. Zimaroyeva, A. V. Matsyura, K. Jankowski
English
451–458
A. V. Matsyura, А. А. Zimaroyeva, K. Jankowski
English
459–465
K. K. Holoborodko, O. M. Marenkov, V. A. Gorban, Y. S. Voronkova
English
466–472
O. N. Kunah
English
473–483
T. I. Bayeva, G. F. Zhegunov
English
484–488
N. G. Gudym
English
489–494
A. V. Vaganov, A. I. Shmakov, N. Friesen
English
495–500
V. V. Lavrov, O. I. Blinkova, N. V. Miroshnyk, Т. О. Grabovska
English
501–511
M. A. Kartashov, T. M. Voinova, A. V. Sergeeva, N. V. Statsyuk, S. V. Rogovsky, Y. O. Grebeneva, D. A. Durnikin
English
512–518
A. A. Boyko, V. V. Brygadyrenko
English
519–525
S. V. Yermolenko, A. M. Hahut, V. Y. Gasso
English
526–530
V. Beliaev, T. Meinel, L. Grunwald, G. Schmidt, A. A. Bondarovich, V. V. Scherbinin, E. V. Ponkina, A. V. Matsyura, E. Stephan, P. Illiger, N. A. Kozhanov, N. V. Rudev
English
531–539
S. Kyrychenko, N. Chernyshenko
English
540–545